Afspraak maken

Voor het maken van afspraken voor spreekuur en huisbezoek kunt u dagelijks bellen tussen 08.00 – 10.00u.
Hiervoor belt u naar: 020 665 32 73. U kunt ook een afspraak maken via het patiëntenportaal. Om gebruik te maken van het patiëntenportaal MOET U ZICH INGESCHREVEN HEBBEN bij onze praktijk. U kunt hiervoor het inschrijfformulier op deze site gebruiken.

Afspraak maken via de patiëntenomgeving

In ons patiëntenportaal heeft u de mogelijkheid om een afspraak te maken en een e-consult te doen. Ga hiervoor naar het patiëntenportaal en log in met uw account.

Heeft u nog geen account? Volg dan de volgende stappen:

 1. Druk op “Registreer nu” om een account aan te maken
 2. Vul alle verplichte velden van het registratieformulier in en klik op “Account aanmaken”
 3. Er wordt een mail gestuurd naar het e-mailadres dat u heeft ingevoerd. Klik op de link in deze e-mail om het e-mailadres te valideren en het account definitief aan te maken. (Indien niet binnen 24 uur op deze link geklikt wordt, dan wordt het aangemaakte account automatisch verwijderd.

Spreekuur mogelijkheden:

Telefonisch spreekuur

Elke dag kunt u via de assistent een afspraak maken om gebeld te worden. U wordt door de huisarts tussen 12:00 en 14:00 teruggebeld. Dit is bedoeld voor korte adviezen. Dit telefonische spreekuur is niet bedoeld voor het maken van afspraken of het aanvragen van herhaalrecepten.

Afspraak spreekuur

De assistente zal bij het maken van afspraken vragen wat de reden is van uw komst, zodat zij in overleg met u de duur kan inplannen in de agenda. Ook zal zij vragen of u last heeft van verkoudheidssymtomen. De assistente overlegt dan met de huisarts voor de vervolgstappen. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is er ’s middags van 14.00u tot 16.00u ruimte voor kleine chirurgische verrichtingen en spiraaltjes. Voor verwijzingen verzoeken wij u altijd een afspraak te maken.

Annuleren afspraak

Een gemaakte afspraak kan tot minimaal 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Wanneer u niet op tijd geannuleerd heeft en / of niet op de afgesproken tijd komt, geldt een wegblijftarief. Dit is het normale consulttarief en dit kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Wanneer er een goede reden is voor het wegblijven c.q. het niet op tijd annuleren dan wordt dit tarief niet in rekening gebracht.

10 Tips wanneer u een afspraak heeft

 1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt wat de klacht is, dan weet de arts niet wat uw verwachting is.
 2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht, naar de dokter. Doe dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet of heeft u zelf ook nog vragen?
 3. Wees altijd eerijk. Neemt u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet? Vertel dit dan en leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan namelijk leiden tot een onjuiste behandeling.
 4. Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt ook de zorg niet ten goede. Probeer u in te leven in de rol van de arts. Dat verwacht u omgekeerd toch ook?
 5. Weet welke medicijnen u slikt (ook niet voorgeschreven medicatie) en welke ziekten en behandelingen u in het verleden hebt gehad of nog hebt. Vertel ook voor welke stoffen u allergisch bent.
 6. Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd: dat u zwanger wilt worden, dat een middel eerder bijwerkingen heeft gegeven, dat er bepaalde erfelijke ziekten in de familie voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest, enzovoorts. Bedenk voorafgaand aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor de arts.
 7. Neem iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.
 8. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het begin van het consult aan. De arts kan er dan rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel consult in, in overleg met de assistente.
 9. Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.
 10. Ga uit van de regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.