Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:
het advies van de huisarts, de uitslagen van onderzoek, de lijst met uw medicijnen.

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt inloggen op: klik hier.
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact met ons op met de praktijk.

Maatregelen Corona-virus

Om de uitbreiding van het corona-virus tegen te gaan, geven wij onze patiënten op dit moment GEEN hand. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Om te voorkomen dat patiënten elkaar besmetten in onze praktijk zijn de volgende regels opgesteld:

  • Kom NIET zomaar zonder aankondiging naar de praktijk maar neem eerst telefonisch contact op.
  • Wij werken alleen op afspraak en wij proberen zoveel mogelijk uw vragen telefonisch af te handelen. 
Mogelijk zijn de wachttijden wat langer.
  • Heeft u een afspraak in de praktijk, komt u dan niet te vroeg, maar ook niet te laat.
  • Moet u hoesten met eventueel koorts, blijf dan thuis en ziek uit.
  • Testen op het Corona-virus worden door de GGD gedaan. U kunt de GGD hiervoor bellen op nummer: 0800-1202

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verder lezen..

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij het met u kunnen bespreken en zo nodig verbeteringen kunnen doorvoeren.

Verder lezen..

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur van dokter Garretsen is een terugbelspreekuur geworden. U kunt, bij voorkeur ’s ochtends, een verzoek bij de assistente indienen om teruggebeld te worden. Zij zal dan vragen waar het om gaat en u in de terugbelagenda van de huisarts zetten.

Privacy Patiëntgegevens

Uitgangspunten

  • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
  • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.

Verder lezen..