Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verder lezen..

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij het met u kunnen bespreken en zo nodig verbeteringen kunnen doorvoeren.

Verder lezen..

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur van de huisarts is een terugbel spreekuur geworden. U kunt, bij voorkeur ’s ochtends, een verzoek bij de assistent indienen om teruggebeld te worden. Deze zal dan vragen waar het om gaat en u in de terugbel agenda van de huisarts zetten.

Privacy Patiëntgegevens

Uitgangspunten

  • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
  • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten en behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.

Verder lezen..