Privacy Patiëntgegevens

Uitgangspunten

  • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
  • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten en behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.


Doeleinden zijn:

  • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing en overdracht);
  • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
  • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Lees op deze pagina meer over gegevens-verzameling en verwerking in onze praktijk.

Mocht u vragen hebben over het omgaan met patiëntgegevens in onze praktijk en het antwoord niet vinden in deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier, aan de balie of per telefoon.