Privacy Patiëntgegevens

Uitgangspunten

  • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
  • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.


Doeleinden zijn:

  • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
  • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
  • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Lees op deze pagina meer over gegevens-verzameling en verwerking in onze praktijk.

Mocht u vragen hebben over het omgaan met patiëntgegevens in onze praktijk en het antwoord niet vinden in deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen via het contactformulier, aan de balie of per telefoon.