Mattanja Dirks, waarnemend huisarts

Wij zijn blij dat Mattanja Dirks weer aanwezig is in de praktijk. Ze was enige maanden afwezig vanwege ziekte.