Categorie: Geen categorie

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere… Lees meer »

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over onze praktijk? Wij willen ons werk professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken…. Lees meer »

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur van de huisarts is een terugbel spreekuur geworden. U kunt, bij voorkeur ’s ochtends, een verzoek bij de assistent indienen om teruggebeld te worden. Deze zal dan vragen waar het om gaat en u in de terugbel agenda van de huisarts zetten.

Privacy Patiëntgegevens

Uitgangspunten Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten en behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.