Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij het met u kunnen bespreken en zo nodig verbeteringen kunnen doorvoeren.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij één van onze medewerkers. Onze praktijk neemt uw klacht dan in behandeling. Uw huisarts of een andere medewerker kan u bellen ter verheldering van uw klacht. Daarna geven we schriftelijk een reactie op uw klacht.

Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en samen met u af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden, of wilt u uw klacht liever niet met onze praktijk bespreken? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De praktijk is hiervoor aangesloten bij DOKh. Informatie kunt u vinden in de patiënt folder of op de website van DOKh.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.